Tjänster

Vid renovering av skadad betong på broar, parkeringsdäck, vattentorn, silos, bassänger, kajer tar vi bort skadad betong och skapar en motgjutningsyta lämplig för pågjutning av ny betong.

Våra maskiner uppfyller av Trafikverket och Göteborgs Stad uppställda miljökrav för upphandling av entreprenader och tjänster och är godkända för arbete i Göteborgs innerstad. Alla våra arbetsmaskiner är inbyggda i ljudisolerade containrar för att minimera ljudnivån vid arbete. Som arbetsmedium används färskvatten av dricksvattenkvalitet.