Utförda projekt

Våra uppdragsgivare är små och stora aktörer inom byggsektorn bland annat Svevia, DAB Domiflex AB, Gatu och Väg Väst AB, NCC, Besab, PEAB med flera.

Skandiahamnen Göteborg: Vattenbilning av felgjutning järnvägsbro för Westcon Entrprenad AB 2018

Platinan Göteborg: Vattenbilning av 25m2 betongplatta för PEAB 2018

Linnégatan Göteborg: Renovering av Garage för HTE Produktion AB 2018.

Röda Sten Göteborg: Reparation frontmurar på Röda Stens bron för Svevia 2018.

Vattenbilning för Svevia, Angeredsbron.

Vattenbilning för Concreo, Göteborgs hamn

Saltvattenbasäng, Lilla Amundöns handikappbad.

Södra Vägen för DAB, Göteborg.

Smörgatan, Göteborg
Besab

Vattenbilning utav bro för PEAB, Sisjön.

Götatunneln för PEAB , Göteborg.

Vattenverket för Besab, Göteborg.

Jordfallsbron för Svevia, Kungälv.

Spiderjet-prov för Besab