Miljöpolicy

Aqua Power AB arbetar med betongrivning. Arbetet sker huvudsakligen som underentreprenör vid större underhållsprojekt av vägbroar, parkeringshus mm. I vårt arbete har vi som målsättning att vi, våra kunder och leverantörer skall genomföra vårt uppdrag med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Våra riktlinjer för miljöarbetet innebär att: