Maskiner

Våra arbetsredskap är högtryckspumparna. I nuläget består vår maskinpark av fem kompletta Hammelmann högtrycksenheter. Varje enhet består av en pump och dieselmotor inbyggda i en container för att minska och avskärma buller. Till våra högtrycksslangar och handenheter använder vi speciella skyddsanordningar som innefattar: HYPRI säkerhetssystem för högtrycksslangar från pump till spö inklusive skyddshöljen utanpå högtrycksslangar, presshylsor och kopplingsskydd.

Hammelmann Aquajet 17.