Företaget

Aqua Power är ett företag med fem anställda som bildades 2004 i Göteborg. Vi är ett renodlat vattenbilningsföretag som huvudsakligen utför handhållen vattenbilning. Våra uppdrag finns i hela landet men med tyngdpunkt i sydvästra Sverige.

Välj en entreprenör som ställer upp på miljövisionerna. Aqua Power har hela tiden satsat på att inte bara uppfylla de lägst ställda miljökraven utan tvärtom ligga i framkant och ha den miljömässigt bästa utrustningen.

Vår viktigaste resurs är vår personal. Samtliga av entreprenörens anställda har genomgått särskild utbildning i säkerhet enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling. Vi upprätthåller kompetensen med Trafikverkets kurser Säkerhet på väg, mfl.

Vi använder oss av ID06 och SSG entré.

Aqua Power har avtal med Byggnads.